Laatujärjestelmä

Patu-laatutakuu
 
Tukkutalon laatujärjestelmä on kehitetty asiakasta varten. Sen tarkoituksena on varmistaa, että Tukkutalo ottaa vastaan vain laadultaan ensiluokkaisia elintarvikkeita ja käsittelee elintarvikkeita siten, että niiden laatu säilyy muuttumattomana asiakkaalle asti. Laatujärjestelmä mukailee
Patu-laatujärjestelmää joka on patu-tukkureiden omiin tarpeisiin räätälöity järjestelmä.
 
Laatujärjestelmään kuuluvia katselmuksia pidetään Tukkutalossa pari kertaa vuodessa. Vuosikatselmukset takaavat sen, että toiminta on tehokasta ja laadullista kokoajan. Laadunhallintajärjestelmä on laadittu perustana FSF-EN ISO 9001:2008 standardi. Järjestelmään on yhdistetty toiminnan ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusnäkökohdat ISO 14001 ja OHSAS 18001.
 
Yhtiö on oikeutettu käyttämään laatutakuu –sinettiä. Yhtiön toiminnot on auditoitu sertifikaatein vuonna 2011.

Patu Sinetti         Sertifikaatti